Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je een extra tekst toe wilt voegen zonder dat je hiervoor de ruimte hebt. Denk bijvoorbeeld aan eenĀ tagline onder je logo, of een zwevende pijl om de aandacht te vestigen op een belangrijk onderdeel van je website. In dit voorbeeld leggen we je uit hoe je een tekst toevoegt onder je logo.

Je maakt dus gebruik van :after met daarin content: De rest van de bovenstaande opties is voor extra styling. Nog een extra tip: wil je een extra enter voor bijvoorbeeld een tekst op twee regels? Maak dan gebruik van white-space:pre en voeg bij content toe \a. Zie bijgevoegd screenshot voor het resultaat.