Op een Mac stel je de hostfile als volgt in:

  • Open Terminal
  • Typ: sudo nano /private/etc/hosts en geef een enter
  • Geef je administrator password
  • Vul aan met 1.1.1.1 (het ip-adres van jouw server) www.jouwwebsite.nl jouwwebsite.nl
  • Sluit af met Ctrl + X en sla de wijzigingen op