Letter spacing is de ruimte tussen letters in een woord of zin op een WordPress website of bijvoorbeeld in Word. Door de letter spacing aan te passen, kun je de tekst er anders laten uitzien. Als de letter spacing wordt vergroot, dan worden de letters meer van elkaar gescheiden, ze komen verder uit elkaar te staan wat over het algemeen de leesbaarheid verbeterd. Als de letter spacing kleiner wordt gemaakt, dan worden de letters dichter bij elkaar geplaatst.

Letter spacing kan worden gebruikt om de leesbaarheid van tekst te verbeteren, vooral bij kleinere lettertypen. Het kan ook worden gebruikt om de nadruk te leggen op specifieke woorden of delen van een zin. Het kan ook worden gebruikt om een bepaalde sfeer of stijl aan een tekst te geven.

Letter spacing kan worden aangepast met behulp van CSS-stijlen in HTML en CSS-code. De letter spacing wordt gemeten in pixels (px), em of procenten (%). Het aanpassen van letter spacing in een stijl kan als volgt worden gedaan:

CSS selector {
letter-spacing: 2px; /* voorbeeldwaarde */
}

Door de waarde van letter-spacing aan te passen, kan de afstand tussen de letters worden gewijzigd.