Snel overzicht laadtijd scripts in Google Chrome

Open met de inspector tools van je Chrome browser de console tab en plak de onderstaande code.

function createUniqueLists(firstParty, thirdParty) {
 function getUniqueListBy(arr, key) {
  return [...new Map(arr.map((item) => [item[key], item])).values()];
 }

 const firstPartyList = getUniqueListBy(firstParty, ["name"]);
 const thirdPartyList = getUniqueListBy(thirdParty, ["name"]);
 
 return { firstPartyList, thirdPartyList };

}

const { firstPartyList, thirdPartyList } = createUniqueLists(
 firstParty,
 thirdParty
);

function calculateTimings(party, type) {
 const partyChoice = party === "first" ? firstParty : thirdParty;

 const timingChoices = {
  DNS_TIME: ["domainLookupEnd", "domainLookupStart"],
  TCP_HANDSHAKE: ["connectEnd", "connectStart"],
  RESPONSE_TIME: ["responseEnd", "responseStart"],
  SECURE_CONNECTION_TIME: ["connectEnd", "secureConnectionStart", 0],
  FETCH_UNTIL_RESPONSE: ["responseEnd", "fetchStart", 0],
  REQ_START_UNTIL_RES_END: ["responseEnd", "requestStart", 0],
  START_UNTIL_RES_END: ["responseEnd", "startTime", 0],
  REDIRECT_TIME: ["redirectEnd", "redirectStart"],
 };

 function handleChoices(timingEnd, timingStart, num) {
  if (!num) {
   return timingEnd - timingStart;
  }

  if (timingStart > 0) {
   return timingEnd - timingStart;
  }

  return 0;
 }

 const timings = partyChoice.map((script) => {
  const [timingEnd, timingStart, num] = timingChoices[type];
  const endValue = script[timingEnd];
  const startValue = script[timingStart];
  return {
   name: script.name,
   [type]: handleChoices(endValue, startValue, num),
  };
 });

 return timings;
}

// Available Options
const timingOptions = [
 "DNS_TIME",
 "TCP_HANDSHAKE",
 "RESPONSE_TIME",
 "SECURE_CONNECTION_TIME",
 "FETCH_UNTIL_RESPONSE",
 "REQ_START_UNTIL_RES_END",
 "START_UNTIL_RES_END",
 "REDIRECT_TIME",
];

// run em all!
// https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Resource_Timing_API/Using_the_Resource_Timing_API#timing_resource_loading_phases

timingOptions.forEach((timing) => {
 console.groupCollapsed(`FIRST PARTY: ${timing}`);
 console.table(calculateTimings("first", timing));
 console.groupEnd();
 console.groupCollapsed(`THIRD PARTY: ${timing}`);
 console.table(calculateTimings("third", timing));
 console.groupEnd();
});

// choose your battle - arg1 is string either "first" or "third", arg2 is string timing option listed above.

console.table(calculateTimings("first", "REQ_START_UNTIL_RES_END"));

Feedback

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Werkt de code niet op jouw website? Laat het ons weten, dan kunnen wij je misschien verder helpen.

Feedback kennisbankartikel

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen WordPress tips meer.

Al 500+ webdesigners en marketeers ontvangen deze nieuwsbrief.

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.