Open met de inspector tools van je browser de console tab en plak de onderstaande code.

function createUniqueLists(firstParty, thirdParty) {
 function getUniqueListBy(arr, key) {
  return [...new Map(arr.map((item) => [item[key], item])).values()];
 }

 const firstPartyList = getUniqueListBy(firstParty, ["name"]);
 const thirdPartyList = getUniqueListBy(thirdParty, ["name"]);
 
 return { firstPartyList, thirdPartyList };

}

const { firstPartyList, thirdPartyList } = createUniqueLists(
 firstParty,
 thirdParty
);function calculateTimings(party, type) {
 const partyChoice = party === "first" ? firstParty : thirdParty;

 const timingChoices = {
  DNS_TIME: ["domainLookupEnd", "domainLookupStart"],
  TCP_HANDSHAKE: ["connectEnd", "connectStart"],
  RESPONSE_TIME: ["responseEnd", "responseStart"],
  SECURE_CONNECTION_TIME: ["connectEnd", "secureConnectionStart", 0],
  FETCH_UNTIL_RESPONSE: ["responseEnd", "fetchStart", 0],
  REQ_START_UNTIL_RES_END: ["responseEnd", "requestStart", 0],
  START_UNTIL_RES_END: ["responseEnd", "startTime", 0],
  REDIRECT_TIME: ["redirectEnd", "redirectStart"],
 };

 function handleChoices(timingEnd, timingStart, num) {
  if (!num) {
   return timingEnd - timingStart;
  }

  if (timingStart > 0) {
   return timingEnd - timingStart;
  }

  return 0;
 }

 const timings = partyChoice.map((script) => {
  const [timingEnd, timingStart, num] = timingChoices[type];
  const endValue = script[timingEnd];
  const startValue = script[timingStart];
  return {
   name: script.name,
   [type]: handleChoices(endValue, startValue, num),
  };
 });

 return timings;
}

// Available Options
const timingOptions = [
 "DNS_TIME",
 "TCP_HANDSHAKE",
 "RESPONSE_TIME",
 "SECURE_CONNECTION_TIME",
 "FETCH_UNTIL_RESPONSE",
 "REQ_START_UNTIL_RES_END",
 "START_UNTIL_RES_END",
 "REDIRECT_TIME",
];

// run em all!
// https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Resource_Timing_API/Using_the_Resource_Timing_API#timing_resource_loading_phases

timingOptions.forEach((timing) => {
 console.groupCollapsed(`FIRST PARTY: ${timing}`);
 console.table(calculateTimings("first", timing));
 console.groupEnd();
 console.groupCollapsed(`THIRD PARTY: ${timing}`);
 console.table(calculateTimings("third", timing));
 console.groupEnd();
});

// choose your battle - arg1 is string either "first" or "third", arg2 is string timing option listed above.

console.table(calculateTimings("first", "REQ_START_UNTIL_RES_END"));

 

Wil jij gratis WordPress tips in je inbox ontvangen?

Wij sturen maximaal 2 e-mails per maand. Beloofd!

Voornaam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.