Het commando zip -r foldername.zip foldername * wordt gebruikt om een ZIP-archief te maken van een directory en zijn inhoud.

zip -r foldername.zip foldername *

Uitleg over het zip commando

  • zip: Dit is het basiscommando om een ZIP-archief te maken.
  • -r: Deze optie staat voor "recursive" en zorgt ervoor dat de inhoud van de directory recursief wordt toegevoegd, inclusief alle subdirectories en bestanden.
  • foldername.zip: Dit is de naam van het te maken ZIP-archief.
  • foldername: Dit is de naam van de directory die je wilt archiveren.
  • *: Dit is een wildcard die wordt gebruikt om alle bestanden en subdirectories in de huidige directory op te nemen.

Wat doet dit commando precies?

Het commando zip -r foldername.zip foldername * maakt een ZIP-archief genaamd foldername.zip dat alle bestanden en subdirectories in de directory foldername bevat, evenals alle bestanden en directories in de huidige directory die overeenkomen met de wildcard *.

Echter, er is een fout in het gebruik van de * wildcard aan het einde van het commando, wat kan leiden tot onverwachte resultaten. Het zou alleen de bestanden en directories moeten bevatten die zich binnen foldername bevinden. Een betere versie van het commando zou zijn:

zip -r foldername.zip foldername

Inhoud van de huidige directory archiveren

zip -r archive.zip ./*

Dit archief bevat alle bestanden en directories in de huidige directory.

Toevoegen van bestanden aan een bestaand ZIP-archief:

zip -r existing.zip newfolder

Dit voegt de inhoud van newfolder toe aan het bestaande ZIP-archief existing.zip.

Feedback

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Werkt de code niet op jouw website? Laat het ons weten, dan kunnen wij je misschien verder helpen.

Feedback kennisbankartikel

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis geen WordPress tips meer.

Al 500+ webdesigners en marketeers ontvangen deze nieuwsbrief.

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mis nooit meer website tips.

Al 500+ webdesigners en marketeers ontvangen onze nieuwsbrief.

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.