Via PHPmyadmin in 1x alle bestelling in de prullenbak plaatsen en verwijderen

  • Log in op PHPmyadmin
  • Ga naar de juiste database en klik op query
  • Plak: UPDATE wp_posts SET post_status = 'trash' WHERE post_type = 'shop_order'; (let op wp_ aanpassen indien nodig)

 

  • Om alles uit de prullenbak te verwijderen gebruik je:

     
Ga naar de bovenkant