Alle bestellingen verwijderen via PHPmyadmin WooCommerce

Via PHPmyadmin in 1x alle bestelling in de prullenbak plaatsen en verwijderen Log in op PHPmyadmin Ga naar de juiste database en klik op query Plak: UPDATE wp_posts SET post_status = 'trash' WHERE post_type = 'shop_order'; (let op wp_ aanpassen indien nodig)   Om alles uit de prullenbak te verwijderen gebruik je: DELETE FROM wp_posts WHERE...

Read more

Alle producten verwijderen WooCommerce via Phpmyadmin

Voeg deze code toen in PHPMyadmin SQL editor. DELETE relations.*, taxes.*, terms.* FROM wp_term_relationships AS relations INNER JOIN wp_term_taxonomy AS taxes ON relations.term_taxonomy_id=taxes.term_taxonomy_id INNER JOIN wp_terms AS terms ON taxes.term_id=terms.term_id WHERE object_id IN (SELECT ID FROM wp_posts WHERE post_type='product'); DELETE FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (SELECT ID FROM wp_posts WHERE...

Read more

Home en site url aanpassen via database PHPmyadmin

Is je website verhuist en heb je geen toegang? Log in via controlepaneel in PHPMyadmin en ga naar _options tabel.  Pas daar de home en site url aan naar het nieuwe adres en sla dit op.

Read more