Backup via hosting

Er zijn verschillende mogelijkheden om een backup van je website te maken.

  1. Een backup via je hosting provider. Per provider kan het gebruikte systeem en de frequentie afwijken.
  2. Een plug-in op je WordPress website die eventueel een externe back-up verzorgt. Bijvoorbeeld WPBackup of Updraftplus