Configure Entity Tags (Etags)

Mocht je cache plugin dit niet op kunnen lossen, dan is het eenvoudiger om een stukje code aan de .htaccess op je server toe te voegen:

<FilesMatch ".(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)(.gz)?$">
Header unset ETag
FileETag None
</FilesMatch>

Lees alles over GTmetrix.com in deze blog over website speedtesten